Prevádzkovateľom stránky www.jkweb.sk je:

InSense s.r.o.
IČO: 51 318 415
DIČ: 2120680738
Juraj Klein, konateľ
0904 126 442
info@jkweb.sk

Prezeraním webstránky www.jkweb.sk súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto webstránka je vyvinutá pre potrebny InSense s.r.o.

InSense s.r.o. nezodpovedá za obsah ani štruktúru webstránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

InSense s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu, štruktúry webstránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Už ste pomaličky na konci podstránky ...

Čo tak urobiť tento
koniec
novým začiatkom našej spolupráce?
Začať spolupracovať