O tom ako spracúvavame Vaše osobné údaje si môžete prečítať na webovej stránke

Zásady ochrany osobných údajov

alebo

ikona e-mail

info@jkweb.sk

ikona mobil

0904 126 442

Fakturačné údaje

ikona faktúra

InSense s.r.o.

Železničná 598/29

055 01 Margecany

Slovenská republika

ikona fakturačné údaje

IČO: 51 318 415

IBAN: SK29283 232932 3928738

Banka: Slovenská sporiteľna a.s

Zapísaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.43097/V

Už ste pomaličky na konci podstránky ...

Čo tak urobiť tento
koniec
novým začiatkom našej spolupráce?
Začať spolupracovať